ผู้สนับสนุน ปี 2556
   IEEE Communications Society Thailand Chapter Old Web (เก่า) / New Web (ใหม่)
การถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
จากต่างประเทศและร่วมพัฒนาศักยภาพของสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
   Telecommunications Chapter ECTI Association
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านโทรคมนาคมของสมาคมวิชาการ
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ
   Thai Telecommunications Encyclopedia: TTE
แหล่งข้อมูลสำหรับเผยแพร่ความรู้และรวบรวมข้อมูล
วิชาการทั่วไป ด้านโทรคมนาคมคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และข้อมูลเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องและมีอยู่ในประเทศไท
   IEEE and Thai Communications History & Milestones: TTM
การรวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนำเสนอในรูปแบบของ
ภาพเหตุการณ์ทางโทรคมนาคมของโลกและประเทศไทย
   Turbo Code
เรื่องราวนวัตกรรมระดับโลกที่คนไทยมีส่วนร่วม...
หนึ่งในสิบเจ็ดเทคโนโลยียอดเยี่ยมของรอบห้าสิบปีวิศวกรรม ไฟฟ้าสื่อสาร
   Thai Electrical Engineering Conference History
พัฒนาการการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย
ศาสตร์และศิลป์การสร้างสังคมและทรัพยากรมนุษย์
   Thai Telecommunications Glossary: TTG
อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทยในรูปแบบของการ
อธิบายคำศัพท์
             

Since Jan1,2010
Disclaimer :: Copyright © updated: 26/05/2010

   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง (Links)

NECTEC
NTC
IEEE
ECTI
RMUTI
Web by Thaitelecomkm.org ksripima[AT]ieee.org